Schelte Sybenga

Waterschrijver

Julianapolder

Julianapolder bij Baflo, Groningen (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat).

Sybenga, Schelte (Oosternijkerk gem. Oostdongeradeel 25 jan. 1862 - Bergen N.H. 12 apr. 1935), griffier. Studeerde rechten en promoveerde in 1885 aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Was aanvankelijk commies bij de provinciale griffie te Assen, sinds 1893 te Groningen. Volgde in 1895 Everhardus van Loon op als griffier bij de Staten van Groningen, tot 1929. Had veel belangstelling voor waterstaatszaken en schreef daarover: Over de rechtstoestand der polders (1897), Memorie nopens den rechtsgrond der heffingen van verlaatsrechten en passagegelden wegens het gebruik der Stads-Groninger kanalen (1901) en Dijk- en waterschapsrecht in Groningen (1926). Ref.: GE.

Alle rechten voorbehouden