Willem van Konijnenburg

Waterschrijver

Julianapolder

Julianapolder bij Baflo, Groningen (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat).

Konijnenburg, Willem van (zoon van Emile van Konijnenburg; Den Bosch 8 mrt. 1897 - Rotterdam 20 aug. 1979), ingenieur, leraar. Studeerde in 1920 af aan de Technische Hogeschool in Delft en promoveerde aldaar in 1929 met lof op Het beheer onzer waterschappen uit een econo­misch oogpunt beschouwd. Was tot 1942 werkzaam bij de Directie der Domeinen voor landaanwinningswerken te Ulrum. Verbleef van 1951 tot 1959 in Canada en was daarna werkzaam als leraar aan het Thomas More college in Den Haag.

Alle rechten voorbehouden