Emile van Konijnenburg

Waterschrijver

327.Konijnenburg, E. van

Bron: N. Japikse, 'Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld' (1938).

Alle rechten voorbehouden

Konijnenburg, Emile van (Den Haag 7 okt. 1869 - Den Haag 27 apr. 1956), ingenieur. Werkte, na in 1892 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Polytechnische School te Delft, in verschillende functies, afwisselend bij Rijkswaterstaat en in het Midden Oosten. Was van 1906 tot 1914 werkzaam bij de rivierverbetering van de Maas, tot 1918 bij werken in het Suezkanaal en de haven van Suez en tot 1930 als Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat, belast met de verbete­ringswerken van de Maas. Ontwierp plannen voor de havens van Jaffa, Haifa, Beiroet en Tripoli. Schreef o.m. het driedelige standaardwerk De Nederlandsche Scheepsbouw vanaf zijn oorsprong (1895-1905) en Scheiding van Maas en Waal; beschrijving van den vroegeren waterstaatkundigen toestand in Noordbrabant, alsmede van de werken uitge­voerd voor de verlegging van den Maasmond (1906). Was een verdienstelijk tekenaar en schilder van landschappen en dieren. Ref.: ING 1956 pA371-A372, NBK, PKN, WID5-6.

Alle rechten voorbehouden