Het Plan Lely en de visserij, 1886-1925

Canon van Flevoland - elfde venster

18b

Het plan-Lely van 1891.

In 1891 presenteerde ir. Cornelis Lely (1854-1929) zijn plan tot afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Door de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werd het Plan-Lely bijna dwingend tot wet verheven. Door de oorlog raakte Nederland vrijwel geheel afgesneden van de aanvoer van levensmiddelen en om dit in de toekomst te voorkomen was er veel nieuwe landbouwgrond nodig. Voorts leerde de stormvloed van 1916 dat Nederland aanzienlijk beter zou worden beschermd tegen overstromingen als de Zuiderzee werd afgesloten. De Zuiderzeewet van 14 juni 1918 leidde tot veel protesten bij de Zuiderzeevissers, maar bij deze wet en in de Zuiderzeesteunwet van 1925 werd hen een schadeloosstelling in het vooruitzicht gesteld. In 1930 viel de eerste polder droog, de Wieringermeer, en in 1932 volgde de sluiting van de Afsluitdijk. Er kon nu worden begonnen met het werk dat zou leiden tot de vorming van de nieuwe provincie Flevoland.

Alle rechten voorbehouden