Nieuwkomers

Canon van Flevoland - zestiende en (voorlopig) laatste venster

Opnieuw

‘Veelkleurigheid’ is zeker van toepassing op Flevoland. Tot de jaren zeventig was de kolonisatie van de IJsselmeerpolders een autochtone aangelegenheid. De Noordoostpolder en Dronten hadden een agrarische bestemming en werden vooral gebruikt voor het oplossen van knelpunten op het platteland. In de jaren zestig kregen de polders ook een stedelijke functie. Er zouden nieuwe steden worden gebouwd om de overloop van de bevolking uit de Randstad op te kunnen vangen. Lelystad, waar de eerste bewoners in 1967 arriveerden, moest uitgroeien tot een stad van honderdduizend inwoners in het jaar 2000. Almere, waar de eerste bewoners zich in 1976 vestigden, zou in 2000 naar verwachting tussen 125.000 en 200.000 mensen tellen. Lelystad werd per 1 januari 1986 hoofdstad van Flevoland en Almere werd al gauw de grootste stad van deze nieuwe provincie. Door de migratie van mensen uit de Randstad naar de beide New Towns en de verdere bevolkingsgroei heeft Flevoland een multiculturele en veelkleurige bevolking gekregen.

Alle rechten voorbehouden