Johannes Jacobus Hopmans

Waterschrijver

Laboratorium RIZA

Laboratorium van het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater (RIZA) met proefopstelling van glazen bakken met visjes (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rens Jacobs).

Alle rechten voorbehouden

Hopmans, Johannes Jacobus (Naarden 13 feb. 1898 – Den Haag 23 mrt. 1976), ingenieur. Studeerde in 1920 af als scheikundig ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft en trad datzelfde jaar in dienst van het toen opgerichte Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater in Den Haag. Was tot 1928 gedetacheerd in Groningen voor onderzoek van het veenkoloniaal afvalwater. Van 1957 tot 1964 was hij Hoofdingenieur-Directeur van het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater (RIZA), sinds 1958 in Voorburg. Van zijn publicaties in de periode van 1944-1971 noemen we: Bestrijding van de vervuiling van de beken in Twenthe (1951), Gezondheidszorg voor de Nederlandse oppervlaktewateren (1955) en Stand van de maatregelen ter bestrijding van de verontreiniging van de Rijn (1961). Ref.: 50 Jaar zuivering van afvalwater (1970).

Alle rechten voorbehouden