Taeke Sjoerd Jansma

Waterschrijver

T.S._Jansma

(bron: https://www.uhsk.nl/vereniging/organisatie/ereleden)

Alle rechten voorbehouden

Jansma, Taeke Sjoerd (Amsterdam 5 jan. 1904 – Amsterdam 24 apr. 1992), historicus, hoogleraar. Studeerde middeleeuwse geschiedenis in Utrecht en promoveerde daar in 1932. Tot 1935 was hij leraar geschiedenis bij het Middelbaar Onderwijs in Amsterdam en Hilversum en tot 1950 was hij in verschillende functies werkzaam aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Van 1950 tot 1974 was hij hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Van zijn vele publicaties noemen we slechts De oudste geschiedenis van Rotterdam 1340-1940 (1940) en het intrigerende artikel 'Het Pampus' (1966). Ref.: BMGN 1992 n2 p285-286, WID5-6, WWN63.

Alle rechten voorbehouden

Media