Jacob van de Kerk

Waterschrijver

Watersnood 1953 Zierikzee.jpg

Militairen helpen in Zierikzee bij de evacuatie, 25 februari 1953 (foto Duinen, Nationaal Archief/ Anefo).

Kerk, Jacob van de (Haarlem 30 dec. 1910 - Oosterbeek 2 juli 1996), ingenieur. Studeerde weg- en waterbouwkunde aan de MTS te Haarlem en slaagde in 1936 met lof als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft. Werkte sinds 1937 bij Rijkswaterstaat, aanvankelijk bij het arrondissement Noordzeekanaal, in 1945/46 bij de Dienst Droogmaking Walcheren en bij de Dienst Dijkherstel Zeeland na de Februariramp van 1953. Volgde in 1961 A.G. Maris op als Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat en werd bij zijn pensionering in 1974 opgevolgd door J.W. Tops. Zijn meest bekende publicatie is Zestig jaren veranderingen in de organisatie van de Rijkswaterstaat 1920-1980 (1985). Ref.: AB, ED, LW 1974 n6 p35, WWN63.

Noot van de redactie: Erfgoedpark Batavialand heeft een collectie archiefstukken van Jacob van de Kerk. De inventaris vindt u hieronder. 

Alle rechten voorbehouden