Gesinus Gerhardus Kloeke

Waterschrijver

taalkundig onderzoek

In 1931 deed een groep dialectologen onder leiding van P.J. Meertens onderzoek op Urk. Met het toestel van Zwaardemaker worden kaakbeweging, bovenlipstulping en mondbodemspanning bij het uitspreken van klanken geregistreerd (foto J. Benders; collectie Batavialand).

Alle rechten voorbehouden

Kloeke, Gesinus Gerhardus (Schagen 10 juli 1887 - Leiden 5 nov. 1963), taalkundi­ge, hoogleraar. Studeerde letteren in Amsterdam, Groningen en Leipzig en promoveerde in 1914 te Leipzig en in 1922 te Amsterdam. Was leraar te Winschoten, Alkmaar en Leiden en lector in Hamburg en Bonn. Was van 1934 tot 1956 hoogleraar in de Neder­landse taalkunde te Leiden. Bracht de dialectgeografie in ons land tot grote ontwikkeling. Schreef o.m. De tongvallen langs de Zuiderzeekust (1932). Ref.: GEN, WID5-6, WP7, WWN63.

Alle rechten voorbehouden