Hermann Carl Anton Liernur

Waterschrijver

369.H.C.A. Liernur

Liernur, Hermann Carl Anton (zichzelf noemende Charles T.; Haarlem 12 mei 1828 - Berlijn 12 feb. 1893), ingenieur (autodidact). Begon als 15-jarige als onderopzich­ter bij de bouw van de uitwateringssluizen te Katwijk en vervolgens bij de inpoldering van de Anna Paulown­apolder. Emigreerde in 1848 naar de V.S. als landmeter en was betrokken bij de aanleg van spoorwegen en speelde een roemruchte rol tijdens de afscheidingsoorlog in 1861. Werkte na zijn terugkeer in 1865 korte tijd in Londen als redacteur van het tijdschrift Engineer. Ontwikkelde een naar hem genoemd rioleringsstel­sel met gescheiden afvoer van faecaliën, dat in 1872 voor het eerst werd toegepast in Leiden. Schreef o.m. Ontwerp rioolstelsel voor 's-Gravenhage (1867). Ref.: GTN, NBW6.

Alle rechten voorbehouden

Media