Jelmer Sijtze Lingsma

Waterschrijver

Oosterscheldekering

Pijlerdam in de Oosterscheldekering (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat).

Lingsma, Jelmer Sijtze (Beetsterzwaag 13 juli 1915 – Schagerbrug 5 feb. 2012), voorlichter. Heeft van 1932 tot 1939 in verschillende functies gewerkt bij de gemeenten Opsterland en Heerde en bij een architectenbureau in Heerenveen. Sindsdien was hij in dienst van Rijkswaterstaat, eerst als opzichter bij het arrondissement Friesland en van 1945 tot 1957 bij de directie Benedenrivieren in Den Haag als chef tekenkamer. Van 1957-1974 was hij werkzaam als voorlichter bij de afdeling Documentatie en Informatie van de Deltadienst in Den Haag, de laatste jaren als opvolger van W. Metzelaar. Publiceerde in het tijdschrift Land en Water, schreef Perspectief der Deltawerken (Koppermaandag 1966) en Van terp tot Gouden Delta (1970), maar kreeg vooral bekendheid door zijn Gids voor de Deltawerken (1962) die in verschillende talen verscheen, meerdere herdrukken beleefde en waarnaar nog regelmatig wordt verwezen.

Alle rechten voorbehouden