Hendrik Verheij

Waterschrijver

Oosterscheldekering

De Oosterscheldekering (foto I.J.M. van Diepen-Neven).

Alle rechten voorbehouden

Verheij, Hendrik (roepnaam: Henk; Vlissingen 2 okt. 1934 – Zierikzee 9 nov. 2013), waterbouwkundige. Volgde zijn opleiding aan de HTS in Vlissingen en werkte van 1953 tot 1997 bij Rijkswaterstaat in de dienstkringen Terneuzen, Vlissingen, IJmuiden en Zierikzee, laatstelijk als hoofd van de dienstkring Deltakust. Was, als opvolger van Berend Hakkeling, van 1975-1993 hoofdredacteur van het tijdschrift OTAR en sinds 1980 van het Jaarboek Provinciale Waterstaat van Nederland. Schreef onder meer: Het Mark-Vlietkanaal (1981) en De stormvloedkering in de Oosterschelde (1986). Ref.: WWN1.

Alle rechten voorbehouden