Pieter Jan Remees Modderman

Waterschrijver

Modderman

(bron: http://www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl/modderman.htm).

Modderman, Pieter Jan Remees (Tanah Radja Nederlands-Indië 10 mrt. 1919 – Arnhem 18 april 2005), archeoloog, hoogleraar. Studeerde in 1941 af in de sociale geografie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Deed, als assistent van prof. Albert Egges van Giffen, oudheidkundig bodemonderzoek in de toen pas drooggevallen Noordoostpolder en promoveerde daarop in Groningen met Over de wording en betekenis van het Zuiderzeegebied (1945). Werkte vanaf 1946 bij de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen en daarna als conservator bij de ROB in Amersfoort. Was van 1961 tot 1984 hoogleraar in de prehistorie aan de Universiteit van Leiden. Ref.: NP, De Vriendenkring 2005 n3 p6, WH 1998 n1 p28-32.

Alle rechten voorbehouden