Jan Josias Pilon

Waterschrijver

Oostmahorn

Haventje bij Oostmahorn aan het Lauwersmeer (foto R. van Diepen).

Alle rechten voorbehouden

Pilon, Jan Josias (Amsterdam 17 mei 1928 - Rotterdam 5 juli 2002), ingenieur. Werkte, na in 1955 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, van 1957 tot 1993 bij Rijkswaterstaat. Was betrokken bij de planning van het Lauwerszeegebied en vele jaren werkzaam als hoofd van de meetdienst te Hellevoetsluis, aanvankelijk bij de Deltadienst en sinds 1979 bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde. Hij was actief op het gebied van natuur en landschap, sinds 1963 redacteur van het tijdschrift Groen en sinds 1992 mede-oprichter en redactielid van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. Hij schreef o.m. De natuurbescherming in Nederland (1952), De recreatiemogelijkheden in de toekomstig afgesloten Lauwerszee en de daarvoor te treffen voorzieningen (1961) en Afsluitingstechnieken in de Nederlandse Delta (met E. Stamhuis; 1997). Ref.: TWG 2002 n2 p29.

Alle rechten voorbehouden