Enneus Rijpma

Waterschrijver

Historische kaart Kampen

Historische kaart van Kampen en de IJssel (https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier / PDR).

Alle rechten voorbehouden

Rijpma, Enneus (Oosternijkerk 10 apr. 1879 – Amsterdam 12 aug. 1946; begraven op Zorgvlied), leraar. Was, na zijn opleiding aan de Rijkskweekschool in Groningen, onderwijzer te Zwolle en Amsterdam, leraar te Kampen en directeur van een RHBS te Amsterdam. Studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde te Groningen op De ontwikkelingsgang van Kampen (1924). Schreef diverse leerboeken geschiedenis voor het middelbaar onderwijs. Ref.: PKN.  

Alle rechten voorbehouden