Jan Adriaan Joost baron Sloet tot Oldhuis

Waterschrijver

Rietmoerassen_in_Polder_Dronthen,_bij_Kampen

Dronthen is een polder aan het IJsselmeer nabij Kampen (door Reiziger82 - CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78990017).

Sloet tot Oldhuis, Jan Adriaan Joost baron (Zutphen 19 okt. 1783 – Voorst 2 mei 1859), bestuurder. Was van 1818-1825 schout/burgemeester van Apeldoorn, van 1824-1844 lid van Provinciale Staten van Gelderland en van 1827-1851 districtscommissaris Over- en Middel-Veluwe. Heeft veel bijgedragen aan de verbetering van de infrastructuur, het onderwijs en de armenzorg en was een groot kenner van de Veluwe. Schreef over de regionale geografie en staathuishoudkunde, waaronder: Plan tot daarstelling van een nieuw uitwateringskanaal van den IJssel naar de Zuiderzee van even beneden het Katerveer in de rigting van de Dronthense Zeesluis (1861).

Alle rechten voorbehouden