Meile Tamminga

Waterschrijver

Verlengde_Hoogeveensche_Vaart_bij_Zwartemeer

De Verlengde Hoogeveensche Vaart bij Zwartemeer (Door Gouwenaar - Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4845062).

Tamminga, Meile (Gerkesklooster 17 juli 1925 – Assen 10 nov. 2007; begraven te Boksum), ingenieur. Was, na in 1955 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, werkzaam bij de Provinciale Waterstaat van Drenthe, de laatste jaren als adjunct-directeur. Van zijn publicaties noemen we: Verruiming Hoogeveensche Vaart (1968), Grondwaterplan Drenthe (met J.A. Los; 1985) en enkele bijdragen aan het boek Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe (1989).

Alle rechten voorbehouden