James John Teding van Berkhout

Waterschrijver

James_John_Teding_van_Berkhout_(2)

Teding van Berkhout, James John (Amsterdam 4 dec. 1814 - Amsterdam 25 juli 1880), jurist, leraar, politicus. Studeerde rechten in Leiden en promoveerde aldaar in de wis- en natuurkunde. Vestigde zich als advocaat te Amsterdam en was daar tevens leraar in de logica en vaderlandse geschiedenis. Was lid van de gemeenteraad, wethouder van Openbare Werken en lid van de Tweede Kamer belast met technische en onderwijszaken. Schreef: Adviezen omtrent eenige belangrijke onderwerpen: (1) Een kanaal van Amsterdam door de Geldersche Vallei naar den Boven Waal (1879). Ref.: NBW9.

Alle rechten voorbehouden