Duco Johannes Storm Buijsing

Waterschrijver

storm buijsing

D.J. Storm Buijsing (bron: https://www.parlement.com).

Alle rechten voorbehouden

Storm Buijsing, Duco Johannes (Leeuwarden 30 sep. 1802 - Den Haag 16 aug. 1870), ingenieur, hoogleraar. Na zijn studie aan de artillerie- en genieschool te Delft, werkte hij voor de waterstaat te Zwolle. Schreef in die tijd het leerboek Handleiding tot de kennis der waterbouwkunde (2 dln., 1844-1845). Werd leraar waterbouwkunde te Medemblik, daarna te Breda en in 1847 hoogleraar aan de in 1842 opgerichte Koninklijke Academie te Delft. Schreef o.m. Memorie over de verbetering van Delfland's waterstaat (met L.J.A. van der Kun en J.A. Scholten; 1852). Ref.: JCBG, NBW1.

Alle rechten voorbehouden