Cornelius Rudolphus Theodorus baron Krayenhoff

Waterschrijver

Baron_Krayenhoff,_CRT_-_HJ_Slothouwer

C.R.Th. baron Krayenhoff (Door Hermanus Jacobus Slothouwer , Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41027746).

Krayenhoff, Cornelius Rudolphus Theodorus baron (Nijmegen 2 juni 1758 - Nijmegen 24 nov. 1840), genie-officier, cartograaf, minister. Studeerde geneeskunde en promoveerde te Harderwijk. Was arts te Amsterdam maar werd, door toedoen van zijn vriend Daendels, luitenant-kolonel-ingenieur belast met de fortificatiën. Onder zijn leiding werd een algemene kaart van ons land vervaardigd die in 1821 gereed kwam, waartoe o.m. waterpassingen langs de grote rivieren werden verricht en de eerste driehoeksmeting van ons land werd uitgevoerd. Van 1809-1810 was hij minister van Oorlog. Schreef o.m. Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren de Whaal en de Boven Maas en het doen afloopen dezer laatste over hare ouden bedding op het Bergsche Veld (1823). Dit plan werd in de jaren 1883-1904 ten uitvoer gebracht. Ref.: JCBG, NBW2, NGL, De physique existentie dezes lands (1987), TWG 1999 n1 p9, WP7.

Alle rechten voorbehouden