Karel Ferdinand Valken

Waterschrijver

Oosterscheldekering

Pijlerdam in de Oosterscheldekering (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat).

Valken, Karel Ferdinand (Bagoe Nederlands-Indië 1 juli 1920 – Aerdenhout 12 nov. 2005), ingenieur. Werkte, na in 1948 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, bij Rijkswaterstaat, van 1953-1960 als adjunct-secretaris van de Deltacommissie, daarna bij de Hoofddirectie van de Waterstaat in Den Haag. Schreef: Deltawerken en waterhuishouding (1959).

Alle rechten voorbehouden