Otto Willem Arnold baron van Verschuer

Waterschrijver

O.W.A. van Verschuer(1975)

(Rob Mieremet / Anefo - Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38461873).

Verschuer, Otto Willem Arnold baron van (Beesd 22 juli 1927 – Beesd 4 juni 2014), jurist, landheer. Studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Was heer van Mariënwaardt, Echteld en Enspijk en sinds 1958 rentmeester van kroondomeinen in de Tieler- en Bommelerwaard. Was van 1965-1978 lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, van 1970-1979 lid van de Raad van de Waterstaat, van 1978-1979 waarnemend burgemeester van Wageningen en van 1979-1983 lid van de Raad van State. Schreef in de periode van 1968-2005 een aantal publicaties waarvan we noemen: Tieler en Bommelerwaarden 1327-1977; grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard (met O. Moorman van Kappen en Jan Korf; 1977). Ref.: WWN1.

Alle rechten voorbehouden