Jan Korf

Waterschrijver

Veluwse_Papiermolen,_Openluchtmuseum_Arnhem

De Achterste Molen uit Loenen (ook bekend als Veluwse papiermolen en Marten Orges) is een door water aangedreven papiermolen uit 1654, in 1933 herbouwd in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem (Door Uberprutser - CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32687996).

Korf, Jan (Amsterdam 10 jan. 1920 – Deventer 27 okt. 2008), jurist, cultuurhistoricus. Werkte, na in 1942 aan de Universiteit van Amsterdam  te zijn afgestudeerd in de rechten, bij de Provinciale Griffie in Arnhem. Was van 1967 tot 1972 hoofdirecteur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Voorburg. Schreef in de periode van 1947 tot 1984 over historisch erfgoed, monumentenzorg en regionale historische geografie, met name van de Zaanstreek en Gelderland. We noemen: Een brief van Leeghwater (1947), Gelders molenboek (1968) en Tieler en Bommelerwaarden 1327-1977; grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard (1977).

Alle rechten voorbehouden