Een gecompliceerde situatie

Een ‘openbaar lichaam’ zorgt voor verwarring

Jan van der Perk studeerde cultuurtechniek aan de Landbouwhogeschool in Wageningen (tegenwoordig Wageningen University & Research). Hij trad in 1977 in dienst van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, die onder meer was belast met het in cultuur brengen en de inrichting van de IJsselmeerpolders. In 1978 ging Van der Perk met zijn gezin in Lelystad wonen, waar de RIJP zijn hoofdkantoor had. De bestuurlijke situatie in de IJsselmeerpolders was in die tijd behoorlijk ingewikkeld. Jan van der Perk vertelt:

plaatsnaambord openbaar lichaam ZIJP

Niet alleen Lelystad en Zeewolde, maar ook Almere viel in zijn beginjaren onder het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, getuige dit plaatsnaambord (foto Bart Schultz; Batavialand, collectie Bart Schultz).

Alle rechten voorbehouden

Onze zoon is in Lelystad geboren, maar dat was voordat Lelystad gemeente was. Hij is nog geboren in het openbaar lichaam ‘Zuidelijke IJsselmeerpolders’. Daar wordt hij nog steeds aan herinnerd bij allerlei officiële dingen. Dan staat er opeens ergens ‘openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders’, en dat kennen de mensen niet. Dan moet hij elke keer uitleggen:

“Dat is Lelystad. Ik ben in Lelystad geboren en dat zit zus en zo in elkaar.”

Het geeft altijd verwarring. Met elk diploma is het weer raak: hoe zit dat nou? Dat zijn wel grappige dingen, die krijg je cadeau als je in die situatie geboren bent. Lelystad is pas in 1980 gemeente geworden, en hij is van net vóór die tijd. Grappig hè?

In die tijd waren er eigenlijk drie diensten die in de polder actief waren. Je had de Dienst der Zuiderzeewerken, een dienst van Rijkswaterstaat. Die had gezorgd voor de dijken en de gemalen en de watergangen, en die deed de wegen en ook het onderhoud daaraan. Je had de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders die de inrichting van de polders verzorgde, zowel het landelijk gebied als het stedelijke gebied. En je had het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. Dat was in feite de bestuurlijke component, die ook zorgde voor scholen, gezondheidszorg en burgerlijke stand. Maar dat viel dus rechtstreeks onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, daar zaten geen provincie of gemeente tussen. Dat was wel een heel bijzondere periode. Die drie organen, dat waren de instellingen die het regelden.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Gees Brouwer en Helena van der Berg met Jan van der Perk, 3 juli 2019. 

Alle rechten voorbehouden