De Lammefjordpolder en de Zuidplaspolder: de diepste polders in Europa

In Europa liggen vele polders. In totaal zijn er polders in zo’n 33 Europese landen. Qua diepteligging ten opzichte van het aangrenzende water springen twee polders eruit. Het betreft de Lammefjordpolder in Denemarken en de Zuidplaspolder in Nederland

Lammefjord

De Lammefjordpolder in 1953 (collectie Batavialand).

De Lammefjordpolder ligt op het eiland Seeland. Het is een bedijking van een deel van een zeearm die vanuit de Isefjord naar het westen liep. De inpoldering begon in 1873. Grote delen waren enkele jaren daarna al zodanig droog dat ze in gebruik konden worden genomen, maar het duurde tot 1943 tot ook de diepste gedeelten van de zeearm waren drooggemaakt. De oppervlakte van de Lammefjordpolder bedraagt 5.760 hectare. Door inklinking ligt de laagste bodem inmiddels op 7,5 meter beneden zeeniveau. Hiermee is de Lammefjordpolder duidelijk de diepste polder in Europa.

Op de tweede plaats komt de Zuidplaspolder. De Zuidplas met een oppervlakte van 6.400 hectare, gelegen tussen Rotterdam en Gouda, was ontstaan door het winnen van veen voor brandstof. Door de kwetsbare oevers was er het risico voor oeverafslag en overstroming vanuit het meer. Uiteindelijk is in 1816 door koning Willem I besloten om het meer droog te maken. In 1825 is daarop begonnen met de daadwerkelijke droogmaking, die in 1840 was voltooid. In deze polder bevindt zich het laagste punt van Nederland op 6,74 meter beneden zeeniveau. De Zuidplaspolder is daarmee de op één na diepste polder in Europa.

Beide polders zijn in feite als landbouwpolders aangelegd. In de Lammefjordpolder is nog steeds sprake van overwegend landbouw. Hierdoor kan met geleidelijke aanpassingen in het waterbeheer en de bescherming tegen overstromingen worden volstaan. In de Zuidplaspolder is echter sprake van verstedelijking en de bouw van kassen. Daardoor neemt niet alleen de bevolking toe, maar is ook sprake van een belangrijke toename van de waarde aan bebouwing en bezittingen in de polder. Ook is er een serieus plan om de komende jaren nog 8.000 woningen in deze polder te gaan bouwen. Dit zal vergaande consequenties hebben voor het waterbeheer en de bescherming tegen overstromingen.

Hoewel dit de diepste polders in Europa zijn, zijn het niet de laagste plekken. Zo liggen de oevers langs de Kaspische Zee op ongeveer 27 meter beneden zeeniveau. In deze zee, die eigenlijk een meer is, mondt ook de rivier de Wolga uit. Op Google Earth kan men zien dat in de benedenloop en de delta van deze rivier vermoedelijk wel enkele polders zijn. Deze zouden dan het laagste liggen, maar het zullen zeker niet de diepste polders ten opzichte van het aangrenzende water zijn.

Ook zijn er verschillende diepe ontgravingen in Europa, die zijn ontstaan bij het winnen van delfstoffen. De, voor zover bekend, diepste ontgraving is de bruinkoolmijn van Hambach in Duitsland tot 293 meter beneden zeeniveau. Als de bruinkoolwinning voltooid is zal men deze ontgraving vermoedelijk niet meer onderhouden en wordt het waarschijnlijk een meer. Waarschijnlijk geldt iets dergelijks ook voor de andere ontgravingen.

Alle rechten voorbehouden