Interviews uit 2009 over Lelystad

Bord Lelystad

Lelystad in aanbouw, 1967 (foto Eric Koch, Nationaal Archief/Anefo).

De eerste ervaring van de geïnterviewde met Lelystad was dat het alleen maar beton was met kleine boompjes. “Geen fluit aan”. Toen hij er later ging wonen werd het allemaal wat ‘vriendelijker’ en hij ‘vindt het er nu zelfs wel mooi’.

De verhalen van de eerste bewoners van Lelystad (1967) hebben een ander karakter dan die van Almere. Oostelijk Flevoland was meer gericht op het oosten van het land, omdat de enige verbinding aanvankelijk met Harderwijk was. De stad die is vernoemd naar de grondlegger van het Zuiderzeeproject dr. ir. Cornelis Lely, groeit niet zo snel als Almere maar is wel de hoofdstad van Flevoland.

Alle rechten voorbehouden