Dieren en ongedierte in de Noordoostpolder

In het nog jonge bos was regelmatig wild te zien, maar op het erf kwam mevrouw Heukers andere dieren tegen: ratten. Ze vertelt:

rat in de NOP

Rat in de Noordoostpolder (collectie gemeente Noordoostpolder)

Alle rechten voorbehouden

Er waren in het bos wel hazen en konijnen, maar reeën zag je zelden. Dat was meer aan de andere kant van Schokland, dat was minder bewoond, zoals bij de Palenweg en de Redeweg. Maar dat er zo veel reeën zaten, nee dat kan ik me niet herinneren. Ratten wel, die hadden we zat. Niet in het begin, maar later. Het huisvuil werd toen nog niet opgehaald. Dan groef je een gat en daar kwam het allemaal in. Maar daar komt ongedierte op af. Dat weet je. Ik had altijd een hoopje afval en dan brandde ik het op, maar als de buren dat niet deden, dan kwamen ze bij de buurman. Er kwam iemand van de gemeente en die heeft overal gif gestrooid. Het was een verschrikking. Niet lang na die tijd kregen we asemmers, toen was het klaar.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Willy-Heukers-ten Bosch met mevrouw Bouchien Heukers-van Hemmen, 29 december 2008.

Alle rechten voorbehouden