Bob Flobbe

Bob Flobbe was de zoon van kapitein Flobbe van de Dr. C. Lely, het schip dat in de jaren vijftig de bootdienst tussen het werkeiland en Lelystad onderhield. Het gezin Flobbe verhuisde in 1953 naar het werkeiland. De Directie Zuiderzeewerken was namelijk van mening dat er permanent een boot met bemanning op het werkeiland gestationeerd moest zijn.

Van 1953 tot 1963 had Bob samen met andere leeftijdsgenootjes de jeugd van zijn leven op het werkeiland. Zijn herinneringen heeft hij voor Flevolands Geheugen op papier gezet.