Een zonnewijzer in het riet

Bob Flobbe beleefde, samen met een groepje andere kinderen, de jeugd van zijn leven op werkeiland Lelystad!

Riet en rietklampen in Oostelijk Flevoland

Riet en rietklampen in Oostelijk Flevoland (fotocollectie Vereniging voor de Bedrijfsvoorlichting van de IJsselmeerpolders)

Alle rechten voorbehouden

De droogvallende polder wordt vrij snel ingezaaid met riet. Een mini-helicopter Kolibri die het rietzaad uitstrooit, stijgt en landt achter het gemaal. In dat snelgroeiende riet zit het al gauw vol met muggen. Muggen die ’s avonds naar de verlichte huizen van Lelystad trekken. Daarom wordt al vrij snel een strook van vijfhonderd meter riet en moerasandijvie langs Lelystad weer weggemaaid en wordt er grasland van gemaakt. Er lopen wat schapen en later koeien.

Het hoge riet verderop in de polder is een mooi speelparadijs. Je kunt er hutten bouwen en doolhoven maken. En al spelend wil je ook weten hoe laat het is. Je moet immers op tijd thuis zijn. Daarom heb ik met mijn vriendje G. een zonnewijzer gemaakt. Op een platgetrapt stuk riet ligt een ronde plaat hardboard. Met aan de zuidkant een stok voor de schaduw. Om de zonnewijzer te ‘ijken’ moeten we thuis op de klok kijken. Eerst lopen we een keer heen en om te zien hoe lang dat duurt. En daar de helft van moet dus de zonnetijd worden. En elke keer als we van huis gaan, zetten we de zonneklok op de juiste tijd. Achter ons huis, in de polder is een strook zand opgespoten. Daar ligt tegenwoordig de weg. In dat zand hebben we hutten gebouwd. Er is bouwhout genoeg te vinden op Lelystad. Veel hebben we daar gespeeld.

Ingezonden verhaal: Bob Flobbe, september 2011.

Alle rechten voorbehouden