Evert de Boer

Evert de Boer (Pingjum, 1945) verhuisde in 1951 met zijn ouders naar de Noordoostpolder. Na de lagere school volgde hij lager en middelbaar landbouwonderwijs in Emmeloord en Marknesse. Evert werkte zestien jaar in de graan- en maïsveredeling en volgde in 1982 zijn vader op als landbouwer/veehouder. Sinds 2002 bedrijft Evert alleen nog akkerbouw op zijn bedrijf aan de Uiterdijkenweg in Luttelgeest. Evert houdt zich actief bezig met de flora en fauna in zijn woonomgeving, met name in de bermen. Sinds 1998 is Evert vrijwilliger en projectmedewerker van Landschapsbeheer Flevoland.