De aannemer kiest de notaris

De snelle groei van Almere had gevolgen voor het werk van Siepko Trip, de eerste notaris van de stad:

Winkels en woningen in Almere Haven, april 1979.

Winkels en woningen in Almere Haven, april 1979.(foto J.U. Potuyt).

Alle rechten voorbehouden

Ja, je kreeg nieuwe klanten in de bouwprojectensfeer. Bij de bouw is het zo: de aannemer kiest de notaris. Je kunt niet een bouwcomplex over verschillende notarissen laten lopen. Dat komt de dienstbaarheid aan de achterban niet ten goede. Dat moet eenvormig zijn, anders wordt het een puinhoop. Je had dus je eerste klanten. Die kwamen daarna weer terug. Je kreeg ook nieuwe klanten; uiteindelijk ook het bedrijfsleven, vanwege de oprichting van BV’s en zo, wat op het begin op een uitermate laag pitje stond.

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Verhalen Vissen, interview met Siepko Trip in de Nieuwe Bibliotheek Almere, 15 oktober 2011.

Alle rechten voorbehouden