Vlas: een prachtige rotzooi

Mevrouw de Visser had zowel oog voor de schoonheid van de bloeiende gewassen als voor de problemen die sommige gewassen veroorzaakten bij de oogst.

Vlas

Oostelijk Flevoland. Perceel vlas (foto J.U. Potuyt, collectie RIJP). .

Alle rechten voorbehouden

Koolzaad was eigenlijk algemeen. Dat werd, denk ik, het eerste gezaaid. Mooie, gele koolzaadvelden, prachtig. En vlas, er werd heel veel vlas verbouwd. Dat was ook in een bepaalde tijd en dan waren er van die blauwe of witte bloempjes. Heel mooi. Dat vlas plukken was minder mooi. We hadden twee vlasplukkers, o wat een rotzooi, dan bleven die schoven aan elkaar plakken. Daar was veel mee te doen. Dat vonden wij geen leuk karwei. En riet. Gerst was er ook, dat was ook een troep.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met Debora de Visser door Thea Wiersma, 13 mei 2007.

Alle rechten voorbehouden

Media

Debora de Visser over vlas