Veranderend landschap

Wie zolang intensief bij de natuur betrokken is als Evert de Boer, ziet ook veranderingen optreden, niet alleen wat betreft de beplanting, maar ook op de landerijen. Met de komst van de schaalvergroting verdwenen de kleuren uit het landschap.

Elzenhaag

Elzenhaag rond een boomgaard aan de Marknesserweg in de Noordoostpolder, datering onbekend (Fotocollectie RIJP, J. Potuyt).

Alle rechten voorbehouden

En wat heel veel veranderd, het is allemaal wat grootschaliger en dat kun je dus ontdekken. De gewassen die je in de landerijen ziet, dat is allemaal verdwenen. Vroeger zagen we vlas, wit vlas, blauw vlas, karwijzaad, erwten die mooi bloeiden. Dat is eigenlijk allemaal weg en het is allemaal vervangen door groene gewassen: uien, bieten, aardappels. Graan is veel minder geworden. Er waren heel andere gewassen. Dat hield ook in dat er heel andere soorten vogel waren die daar ook weer of foerageerden. En dat verdwijnt natuurlijk ook. En dan natuurlijk, dat heeft misschien niet zo veel met het landschap te maken, maar heel veel boerderijen worden verbouwd. Er worden boerderijen gesloopt. Er worden, laat ik maar zeggen, misbaksels gemaakt waarvan ik denk, dat is helemaal niet in de context van zoals het gebied zou zijn. Een van de dingen is bijvoorbeeld dat tuinderswoningen een zwart dak hadden en alle andere boerderijen die hebben een rood dak, inclusief de arbeiderswoningen. Nu zie je dus boerderijen met een zwart dak en dan denk ik wel eens:

"Dat zou je niet moeten doen."

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met Evert de Boer door Anke van Zwoll op 5 januari 2012.

Alle rechten voorbehouden