"Er staat een trekker voor je klaar"

1 geïnteresseerde

Rocus van de Griend heeft op verschillende plaatsen in de polder gewerkt in verschillende functies. Na het greppelgraven werd hij chauffeur op rupstrekker.

spekhaak

Rupsvoertuig met greppelfrees, de zogenaamde 'spekhaak', in Oostelijk Flevoland (foto Batavialand, collectie Land in Wording II).

Alle rechten voorbehouden

Er was dus niks. Dus je keek van Ramspol zo de woestijn in. Dat werd langzamerhand beter en het begon een wat normaler gezicht te krijgen. Later werden er wat bomen gepoot langs de grote weg, zo hier en daar. Zo groeit dat heel langzaamaan. Maar dat heb ik niet meegemaakt, want ik heb een paar jaar in Ramspol gezeten. En toen zijn mijn schoonouwelui van de Wieringermeer naar Vollenhove verhuisd, in afwachting, tot de proefboerderij aan de Vollenhoverweg klaar was.

En toen heb ik overplaatsing gevraagd naar kamp Vollenhove. Nou, daar heb ik de rest van de tijd gezeten. Nou ja, het greppelgraven was afgelopen. In die tussentijd kwam er iemand, toen was ik in kamp Vollenhove, ik was toen in het magazijn van bedrijfsboer Petten, de eerste boerderij langs de Ettenlandseweg geloof ik: "Van de Griend, of je naar de smederij wil komen." Want die stond toen daar. "Er staat een trekker voor je klaar." Toen ben ik een paar jaar trekkerchauffeur geweest op de rups.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer Rocus van de Griend door Anneke van Zwoll, 22 april 2011.

Alle rechten voorbehouden