Het verdwijnen van landbouwgrond in Zuidelijk Flevoland

Bas Bouma vestigde zich in 1982 als agrarisch agent in Zeewolde. In die begintijd hadden grote delen van het grondgebied van Zeewolde nog een agrarisch karakter. Maar in de loop der jaren is veel landbouwgrond verdwenen omdat deze voor andere doeleinden werd gebruikt.

S 2 24

Stro persen in Zuidelijk Flevoland (bron: Batavialand, collectie T.C. Rademaker).

Alle rechten voorbehouden

Sommigen van die boeren moesten landruil doen, moesten grond inleveren voor bos. En dan nemen ze weer bos in voor een weg. En er wordt steeds geruild, hè? Dan gaat een boer weg, maar die kavel wordt dan weer met bos ingeplant. Want die grond is weer gebruikt voor wegenbouw. De Vogelweg ook is nu weer voor een deel breder geworden, maar die grond die moet weer uitgewisseld worden voor bos, voor bij een andere boer die daar weg moet en zo zijn er nog verschillende boeren die weggegaan zijn.

Ook voor het Oostvaarderswold zijn er verschillende uitgekocht, uit die boerderijen. Dat is toen niet doorgegaan, die strook voor de doorstroming van het wild. Toen is het op kleine schaal gegaan, maar daar zijn van tevoren nog heel veel boeren uitgekocht. Die zijn naar Biddinghuizen toegegaan.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, Interview van Gees Brouwer en Helena van den Berg met Bas Bouma, 5 april 2019. 

Alle rechten voorbehouden