‘Kunnen we daar geen leuk gebiedje voor de vogels maken?’

Verspreid in Oostelijk Flevoland lagen een paar zanddepots. Opruimen kostte te veel en daarom werden ze omgevormd tot natuurgebiedjes. Piet Kelder was daar nauw bij betrokken.

zanddepot

Oostelijk Flevoland. Zanddepots te Larsen. Op het achterste depot links (E 57) is een concurrentieproef aangelegd met verschillende riettypen. Rechts op de achtergrond de Larservaart (foto J.U. Potuyt, collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

In het begin van Flevoland, laten we zeggen begin zestiger jaren, toen kwam Bas Verhoeve, die hoofd van de landbouwkundige hoofdafdeling was op dat moment. Die woonde in Ens, ik weet niet of hij er nog woont, of die nog leeft, in die Oostenrijkse woningen daar. Die kwam bij me en die zegt:

"Piet, we hebben een zanddepootje bij de Ketelbrug. Het opruimen van dat zand kost een hoop geld. Kunnen we - hij was een echte vogeltjeskijker - daar nou geen leuk gebiedje voor de vogels maken? Goeie plek, net in de trekroute en zo."

Ik zeg: "Nou, dat vind ik een leuk idee."

Dus, toen ben ik eens met de mensen van de biologische afdeling gaan praten en toen is daar zo langzamerhand een gebied uit gegroeid dat daar nog steeds ligt. En uitgebreid is inmiddels. Ja, met een, nou laten we zeggen… Ik geloof dat het goed in zijn functie voldoet. Dat was aanleiding om te zeggen: "Zijn er nog meer van die plekken?" Kort en goed, er werd een werkgroep natuur opgericht waar o.a. zoals ik al straks zei Victor Westhof in zat, Chris van Leeuwen en verder mensen van de Rijksdienst en mensen van Flevo Landschap.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met Piet Kelder door Gees Brouwer, 3 november 2010.

Alle rechten voorbehouden