Artikel

Schokland - Religie

"Gespikkelde" huwelijken kwamen op Schokland ook voor.

1 geïnteresseerde

Ens werd begin 17de eeuw protestants, maar Emmeloord
is altijd een katholieke enclave gebleven. In 1622 werd
de pastoor van Emmeloord door de Staten van Overijssel
gesommeerd het eiland te verlaten en werd het altaar in
de katholieke kerk afgebroken. Maar katholieke priesters
brachten vaak bezoeken aan Emmeloord, om er de mis op
te dragen, huwelijken in te zegenen en kinderen te dopen.
Schokland was op religieus gebied dus in tweeën gedeeld.
Wel kwamen er gemengde huwelijken voor; de Schokkers
spraken zelf van ‘gespikkelde’ huwelijken.
Op Schokland hebben in het verleden diverse kerken
gestaan. Daarvan is er nu nog maar één over, namelijk
het hervormde kerkje dat in 1834 op de Middelbuurt
werd gebouwd. Het stenen kerkgebouw is tegenwoordig
onderdeel van Museum Schokland.

Alle rechten voorbehouden