Standsverschillen tussen de pachters in de Noordoostpolder

1 geïnteresseerde

Of je op 12, 24 of 48 bunder boerde, maakte in de begintijd van de Noordoostpolder heel veel uit. Lucas Huizinga vertelt:

De boerderij van de familie De Vries aan de Pilotenweg in de Noordoostpolder, 1956

De boerderij van de familie De Vries aan de Pilotenweg in de Noordoostpolder, 1956 (herkomst foto onbekend)

Alle rechten voorbehouden

Dat is behoorlijk bijgewerkt, maar dat was in het begin ook erg. Twaalf hectarebedrijven hoorden er helemaal niet bij! Nu kun je grootte van de bedrijven niet meer peilen. Als een boer op 48 bunder zit en je komt erbij:

"Ja, ik heb daar land gepacht en daar land gepacht."

Hij komt dan op 100 of 150 bunder. Hoe moet je dat bedrijf peilen? Die op 24 bunder zit, heeft er misschien nog wel meer land bij gepacht. Twaalf hectare bestaat al helemaal niet meer.

Het was hier in het begin ook wel zo, dat als we hier uit de mis kwamen en even naar het kerkzaaltje gingen om koffie te drinken, dat gebeurde het wel eens, dat zaten daar de grotere boeren, de kleinere boeren zaten daar en de arbeider kwam er helemaal niet in. Heb je dan een parochie?! Nee, en dat is voorbij, hè. Dat is alles voorbij. Ik kan niet anders dan dat toejuichen. Zo mooi vind ik dat. Of je nou gereformeerd bent of hervormd, ik maak er niets van. Ik blij dat we zo kunnen leven in een prettige samenleving.

Bron: Batavialand te Lelystad, Audiovisueel Archief, interview met de heer Lucas Huizinga, 15 augustus 2008.

Alle rechten voorbehouden