Een verzameling netverzwaarders

Overal in de nieuwe polders vond Rutger Kuiper sporen van het verleden: materiaal door vissers verloren of spullen die als afval overboord waren gegooid. De musea op Schokland en in Lelystad zijn er blij mee.

netverzwaarder

Netverzwaarder (Batavialand, collectie Provinciaal Depot voor Bodemvondsten).

Alle rechten voorbehouden

O, nou ja, ik heb wel artefacten uit de Steentijd gevonden. Ook hier aan de Biddingringweg, bij die kavel M60, waar de tocht langs de weg loopt. Daar kwamen bewerkte vuurstenen en zo uit. Van der Heide heeft toen nog een keer of wat onderzoek gedaan, maar daar was ook verder geen aanleiding om daar grootscheepse opgravingen op te zetten. Maar die vindplaats is wel bekend. In de U-sectie hebben we uit de Steentijd geen dingen gevonden. Wel scheepswrakken en losse vondsten en vliegtuigonderdelen. Maar verder eigenlijk niet.

En op de Vuursteenweg dus, daar waren dus ook plekken met middeleeuwse scherven en zo. En alles wat daar lag, dat overboord gemikt is, dat kom je ook tegen, ja, de mooiste dingen. Het meeste ligt in Schokland. Ik heb thuis nog zo'n fluitje, een tinnen fluitje van 1700 of zo. In het museum ligt er al een exemplaar. Ja, dat is een losse vondst die je zo tegenkomt. Die heb ik nog, die zal ook nog wel een keer die kant op gaan. Maar voorlopig vind ik hem nog te leuk.

En zo heb ik nog wel die pijpenkoppen, maar de rest is allemaal naar Schokland of naar Lelystad verhuisd. Vorig jaar een hele verzameling netverzwaarders. Omdat je in het veld loopt, kom je al die dingen tegen die vissers verloren hebben. En als je dan een stapeltje achter de ontginningsboerderij hebt dan ga je eens kijken. Verschillende steensoorten en verschillende typen: met een ijzeren beugel er om, met een gat erdoor geboord of met een ingeboord gat en dan een ijzeren beugel en een oog er aan. En zo zijn er, nou, tientallen soorten heb ik wel ontdekt.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer Rutger Kuiper door Carine Nieuwenhuis op 24 november 2011.

Alle rechten voorbehouden