Een vliegtuig in het riet

Een 'vroege' berging in Oostelijk Flevoland?

Tijdens het maaien van riet stootte Rutger Kuiper op het wrak van een vliegtuig, een Amerikaanse bommenwerper. Het wrak werd door de Directie van de Wieringermeer uitgegraven.

 Landingswiel B 17 langs de Vogelweg

Het is niet helemaal duidelijk op welk toestel dhr. Kuiper hier doelt. De Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht verrichtte pas in 1960 haar eerste berging in de IJsselmeerpolders. Van de bergingen die daarvoor zijn verricht, zijn de gegevens onvolledig. Als dhr. Kuiper daadwerkelijk doelt op een Amerikaans toestel, was het een B-17 of B-24. Op de foto een landingswiel van een B-17G die op 11 januari 1944 neerstortte in het IJsselmeer. Drie van de bemanningsleden overleefden. Het toestel werd in 1969 geborgen in de buurt van de Knardijk (bron: Batavialand, collectie G.J. Zwanenburg).

Alle rechten voorbehouden

Dat was in de Z-sectie. Toen was er nog geen kavelnummer of wat ook, er was geen weg. Toen waren er nog geen kavelsloten, dus ik weet niet welk kavelnummer dat geweest is, maar het was de Z-sectie. Van der Kolk was er toen opzichter. En daar kwamen we met het riet maaien. Dat was in, even denken, eind juli of begin augustus 1959. Daar kwamen we dat vliegtuig tegen, ook in riet van twee meter hoog. En dat hebben we toen met een ploeg van het bedrijf uitgegraven, want zo was dat toen nog.

In 1960 is de bergingsploeg van Soesterberg in beeld gekomen met Zwanenburg, Gerrit Zwanenburg, een bekende man. Die had daar de leiding over de vliegtuigen. Maar toen was dat nog allemaal in eigen beheer van de Rijksdienst. De Directie, moet ik nog zeggen. Toen er stoffelijke resten gevonden werden bij dat bergen van dat wrak, hebben we een dag de zaak stil gelegd en de instanties gewaarschuwd. Toen kwamen er twee mensen van de identificatiedienst bij en die kregen dan zo'n beetje het toezicht over over de ploeg en hoe er gegraven moest worden. Maar ik had die mannen daar, vier, vijf mensen van het bedrijf in het loonboek.

Nou, dan ging ik elke ronde, een paar keer per dag, even, omdat ik ook erg nieuwsgierig was natuurlijk, kijken. Dat was een bommenwerper, een Amerikaan. En verschillende dingen die toen uitgegraven zijn, de cockpit, waren nog in redelijke staat.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer Rutger Kuiper door Carine Nieuwenhuis op 24 november 2011.

Alle rechten voorbehouden