Begin aanleg Flevolijn, 23 december 1980

1 geïnteresseerde

Prof. dr. ir. R.H.A. van Duin gaan in op het belang van de Flevolijn, de spoorlijn tussen Weesp en Lelystad:

badkuiptracé

De aanleg van de spoorlijn tussen Weesp en Lelystad liep vertraging op, onder meer doordat er verzet was tegen het voorgestelde tracé. Dit liep namelijke dwars door de Oostvaardersplassen. Uiteindelijk werd gekozen voor een tracé dat langs dit natuurgebied liep, het zogenaamde badkuiptracé.

Alle rechten voorbehouden

Door de Flevospoorlijn zal de verwevenheid van Flevoland met het oude land toenemen, een verwevenheid die nu ook al zichtbaar is bij de werkgelegenheid. Zo is er vanuit Almere een grote uitgaande pendel, maar tegelijkertijd ook een grote inkomende pendel en het is nauwelijks te verwachten dat dat in de toekomst veel anders zal zijn. En dat mag het ook niet zijn, want het gaat niet om de bouw van slaapsteden, maar om steden met een evenwicht in arbeidsplaatsen en beroepsbevolking, gepaard gaande met een intensief net van relaties met andere regio’s. De aanleg van de spoorlijn kan dit weefsel uitbreiden en versterken.

Bron: Batavialand te Lelystad, Legaat de Kaste, doos 6, ‘Toespraak prof. dr. R.H.A. van Duin ter gelegenheid van de aanvang van de werkzaamheden voor de aanleg van de Flevolijn op dinsdag 23 december 1980’.

Alle rechten voorbehouden