"Het IJzeren Gordijn blijft nog wel even hangen"

Tweede Nationale Luchthaven in de Markerwaard?

1 geïnteresseerde

De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders was vóór de aanleg van de Markerwaard. Aanvankelijk werd dit standpunt gedeeld door de directie van luchthaven Schiphol, die mogelijkheden zag voor de aanleg van een Tweede Nationale Luchthaven in de polder. Na verloop van tijd begon ook Schiphol te twijfelen. Prof. ir. D.H. Frieling vertelt:

afficheschiphol.jpg

Affiche tegen de aanleg van een tweede Schiphol in de Markerwaard, begin jaren zeventig (collectie Batavialand).

Roel van Duin en ik zijn tijdens die discussie over de Markerwaard nog eens naar de directie van Schiphol gegaan, om de directeuren op de man af te vragen hoe zij nu tegenover die nationale luchthaven in de Markerwaard stonden. Begin jaren zeventig had je het rapport over de Tweede Nationale Luchthaven. Vervolgens is dus die hele actie gekomen van 'Markerwaard van de kaart' en de Vereniging tot het Behoud van het IJsselmeer. Toen stortte de hele economie in met de oliecrisis. Alle groeicijfers gingen met sprongen omlaag. Maar iedereen had toen wel het idee "Wat omlaag gaat, gaat ook wel weer eens omhoog."

Dus we zijn eens gaan praten met de directie van Schiphol, halverwege de jaren zeventig of zo. Ik kan me goed herinneren dat ze zeiden:

"Nou, we zijn echt teruggekomen van de berekeningen van het einde van de jaren zestig, begin jaren zeventig. Want die waren toen geënt op de trend in Amerika, en wij hebben ons onvoldoende gerealiseerd dat een van de redenen waarom het vliegverkeer in Amerika zo’n enorme vlucht heeft genomen is dat men het hele continent moet bestrijken. Er is zeer veel verkeer van de oost- naar de westkust. Nou ja, dat is hier niet, want we hebben hier het IJzeren Gordijn. We hebben alleen maar noord-zuid verkeer en geen oost-west verkeer. Dus kunnen wij - heel schematisch - onze groeicijfers wel op de helft zetten van die van Amerika. We zijn dus teruggekomen van onze prognoses. Het wordt pas interessant als dat IJzeren Gordijn zou verdwijnen en nou ja, wie dat gelooft…"

Dat was in de tweede helft van de jaren zeventig.

Bron: Batavialand te Lelystad, Audiovisueel Archief, Interview met D.H. Frieling, 25 augustus 2005.

Alle rechten voorbehouden

Media