De verdeling van woningen in Almere

Lelystad en Almere werden gebouwd om de bevolkingsoverloop uit de noordelijke Randstad, vooral de regio Amsterdam, op te vangen. Kees Nieuwhof kwam in 1976 bij de afdeling Huisvesting van de RIJP met het doel om de huisvesting in Almere op te zetten.

Overdracht boom van de gemeente Amsterdam, 2 april 1968.

Overdracht boom van de gemeente Amsterdam, 2 april 1968. Wethouder Roel de Wit draagt de door de gemeente Amsterdam geschonken boom officieel over. De boom, een vijftienjarige iep, is geplant aan de Zuiderzeelaan. Tevens krijgt Lelystad een Amsterdammertje (dia J.U. Potuyt, collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

De verdeling in Almere. Almere is gebouwd voor de overloop van het noordelijke deel van de Randstad. Dat was de Gooi en Vechtstreek, Amsterdam, inclusief Schiphol. Er was een verdeling gemaakt: 64% van de woningzoekenden en woningtoewijzingen moest uit Amsterdam komen, 16% uit het Gooi en overige twintig procent was dan voor eigen gebruik, mensen die economisch gebonden waren. Dat was ongeveer de verdeling van de woonruimte in Almere. We hadden ook contacten met de Dienst Herhuisvesting van de gemeente Amsterdam, met Ykema en zijn medewerkers, en wij hadden ook contact met de afdeling Stadsvernieuwing….

En daarnaast hadden we separaat ook nog contact met Schiphol. We gingen één keer in de zoveel tijd naar Schiphol. Medewerkers van Schiphol kregen dan ook een bepaald percentage van de woningen in Almere. En daarnaast hadden we ook elke veertien dagen contact met de Gooi en Vechtstreek en dan werd door de Gooi en Vechtstreek heel nauwkeurig geteld van … stel dat daar 150 woningen toegewezen moesten worden. Dat waren er ongeveer dertien, veertien per maand. En dan werd geteld of dat ook zo was. Herhuisvesting in Amsterdam ging daar wat soepeler mee om. Die zeiden: “Door de bank genomen is het 64%, maar als het 62 is of 68, dan soit!” Daarmee zijn natuurlijk heel veel contacten geweest….

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Nederlanders – Wereldburgers, interview met Enno Postma en Kees Nieuwhof op 6 februari 2013 te Lelystad.

Alle rechten voorbehouden