Toewijzing van huizen in Lelystad

Lelystad werd gebouwd om de bevolkingsoverloop uit de noordelijke Randstad, vooral de regio Amsterdam) op te vangen. Enno Postma, werkzaam bij de afdeling Huisvesting van de RIJP, vertelt over het beleid over de toewijzing van woningen.

1 geïnteresseerde

Dat inplaatsen, dat weet ik nog wel, dat was in het begin van werker/niet-werker, allochtoon/niet-allochtoon. Geprobeerd werd dat zoveel mogelijk door elkaar heen te weven. Niet alles bij elkaar, zeg maar.… Bij het huisvesten gingen we rekening houden of probeerden we rekening te houden dat er een variatie in de straat zou komen, maar niet in de vorm van veel Surinamers of geen Surinamers of één Surinamer, nee, dat absoluut niet. Dat was ook geen beleid.

Lelystad, 1968. Lelystad had aanvankelijk een blanke smaenleving, die hoofdzakelijk bestond uit medewerkers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, het openbaar lichaam ´Zuidelijke IJsselmeerpolders´ en de elektriciteitscentrale van de

(foto Henk Hutten, bron Nieuw Land).

Alle rechten voorbehouden

Bron: Project Nederlanders – Wereldburgers, interview met Enno Postma en Kees Nieuwhof op 6 februari 2013 te Lelystad.

Alle rechten voorbehouden