"Urbi et Polderi"

Oecumenische samenwerking in Almere Haven, 1976

1 geïnteresseerde

Ds. Euft Verbaas vestigde zich in 1976 als predikant in het jonge Almere Haven. Hij vertelt over de beginjaren van het religieuze leven in de nieuwe stad:

Kerkgracht

De Kerkgracht in Almere Haven in 1979. De toren van de Goede Rede is nog in aanbouw (foto Koen Suyk, Nationaal Archief/Anefo, Public Domain).

In 1976 las mijn vrouw een advertentie in een kerkelijk blad dat er door de Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlandse Hervormde Kerk een predikant/kerkelijk opbouwwerker werd gevraagd voor Almere. Almere was er nog niet, maar er stond wel in beschreven waar het zou komen te liggen en waaraan je allemaal moest voldoen om daar naar te solliciteren. Nou ja, ik voldeed niet aan alles, maar ik heb het toch gewaagd. En ik ben het geworden, al was ik niet de eerste keus, zo heb ik later gemerkt. Maar ik ben erg gelukkig dat ik daar terechtgekomen ben. Nou, dan word je beroepen in een plaats waar nog niets is en hoe zal dat gaan.

De twee synoden hadden al met elkaar afgesproken dat we zouden proberen er samen één kerk van te maken, want over een x-aantal jaren is het toch PKN. In de voorfase hadden beide synodes elk een commissie ingesteld en die hadden ook contact gekregen met de Bisschop van Haarlem van de Rooms-Katholieke Kerk. En of de bisschop nou degene was die het initiatief ertoe nam of die kerken, dat heb ik bij Dirk Visser, de eerste katholieke pastor, nooit echt kunnen achterhalen, maar er zijn toen twee besluiten genomen: het één was dat hervormd en gereformeerd samen een predikant zouden benoemen en het andere was dat wij samen met de Bisschop van Haarlem in Almere één kerkgebouw zouden neerzetten en zouden proberen zodanig pastoraal personeel aan te trekken dat die mensen wat oecumenisch bloed in de aderen hebben, zodat ze eigenlijk ook een beetje met elkaar konden optrekken.

Toen heeft de bisschop van Haarlem daarvoor Dirk Visser benoemd en hij werd met Pinksteren 1976 tot diaken gewijd. Hij was de eerste gehuwde man in Nederland die tot diaken werd gewijd. Dat gebeurde in de Ontmoetingskerk in Lelystad - een protestantse kerk - omdat hier in Almere nog geen gebouw stond waarin dit kon gebeuren.

In de maand oktober van hetzelfde jaar 1976 ben ik in diezelfde Ontmoetingskerk bevestigd tot predikant voor Almere. Dat gebeurde door de voorzitter van de Synode van de Nederlands Hervormde Kerk en een vertegenwoordiger van de Synode van de Gereformeerde Kerk. Het was bekend dat de eerste huizen in Almere Haven op 30 november klaar zouden zijn. Wij kregen een maand later de sleutel van onze huizen aan de Schoolwerf: Dirk Visser op nummer 4 met zijn vrouw en twee zonen en wij met onze kinderen op nummer 11. We konden elkaar vanaf de riante balkons toeroepen en af en toe zeiden we:

"Als het volk zich verzamelt zullen we het Urbi et Polderi geven."

Het volk verzamelde zich nooit, dus dat is niet gebeurd.

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Cultureel Flevoland, Interview met Euft Verbaas, 21 april 2005.

Alle rechten voorbehouden