Wij hebben hun het eten uit de hand gehaald!

Toen Oostelijk Flevoland aan snee kwam, werden er voor de werknemers van de Directie van de Wieringermeer extra woningen in Elburg gebouwd. De ouders van Willem Profijt verhuisden in 1961 naar Elburg en daar ging hij dan ook naar school.

Elburg

Elburg in 1930, aan de vooravond van de afsluiting van de Zuiderzee (Batavialand, collectie K.A. Bazlen).

Alle rechten voorbehouden

In Elburg huurde mijn vader de woning van de gemeente. De Rijksdienst heeft ervoor gezorgd dat daar nieuwe woningen werden gebouwd als dienstwoningen voor de mensen die uit de Noordoostpolder kwamen. Ze werden gereserveerd voor, bijvoorbeeld, de arbeiders die bij ons uit Ens kwamen. Wij woonden daar allemaal met mensen die in de polder werkten. De woning was gewoon van de gemeente, maar die woningen werden beschikbaar gesteld, omdat een hele grote ploeg uit de Noordoostpolder kwam. Die wilde op het vasteland wonen, omdat daar de scholen beter  bereikbaar waren. Dat is ook één van de redenen geweest waarom wij naar het “vasteland” zijn gegaan. Zo noemden ze dat. Ja, maar de Elburgers waren niet zo gek op ons! Wij hebben hun het eten uit de hand gehaald! Dat waren namelijk vissers en wij hadden eraan meegewerkt die polders droog te leggen. Dat was in het begin niet gemakkelijk!  De helft van de kinderen in mijn klas kwam uit Elburg en de andere helft bestond uit kinderen van poldermensen. We hadden vaak ruzie op school!

Batavialand te Lelystad, Audiovisueel Archief, Interview met Willem Profijt op 21 juli 2014 te Arnhem.

Alle rechten voorbehouden