Drie keer per week zuurkool is te veel

Dhr. G. Kuiper was als medewerker van de firma Van Hattum en Blankevoort betrokken bij de bouw van de ringdijk van de Noordoostpolder. De arbeiders werden aanvankelijk op Urk gehuisvest:

Polderdijk.jpg

Bouw van de ringdijk van de Noordoostpolder, augustus 1937 (foto P. Hartog).

Alle rechten voorbehouden

Wij kwamen daar met een hele groep in een kosthuis en kregen driemaal in de week zuurkool en toen zeiden de jongens uit Groningen:

"Daar betalen we dat geld niet voor."

Blankevoort heeft er een nieuwe keet neergezet en daar zijn we toen ingekomen. Er was er één bij die in dienst kok is geweest, en toen zeiden wij:

"Dan moet jij hier ook maar kok worden."

Hij kookte heel best. In de week betaalden wij vier à vijf gulden, maar als je nu bij de Sliedrechters of die Werkendammers kwam, die betaalden 75 cent. Maar die kregen niets te eten, die moesten het met een beetje aardappelen en groente doen. Wij kregen elke dag een half pond vlees en vet. Dat gingen wij dan uitbraden.

Bron: R. van Loenen (red.), Zuiderzeewerken. Dl. III Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 2005.

Alle rechten voorbehouden