De minister als Commissaris van de Koningin

Bijzonder bestuur in Flevoland

De minister van Binnenlandse Zaken fungeerde van 1955 tot aan de totstandkoming van de provincie Flevoland op 1 januari 1986 als Commissaris van de Koningin op het grondgebied van het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders'. De gemeenten die uit dit openbaar lichaam voortkwamen werden aanvankelijk ook niet provinciaal ingedeeld. Ook hier was de minister in feite de Commissaris van de Koningin. Hans Wiegel, minister van Binnenlandse Zaken van 1977 tot 1981, vertelt:

koning en wiegel

Hans Wiegel en Henk Koning bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer, 17 oktober 1979 (foto Rob Bogaerts, Nationaal Archief/Anefo, Public Domain).

Het departement [van Binnenlandse Zaken] fungeerde dus in feite als provinciaal bestuur. Met name staatssecretaris Koning behandelde die dingen. Hij had een enorme ervaring. Hij was gemeenteraadslid geweest in Rotterdam, en was een groot kenner van de gemeentefinanciën. Dus hij regelde dat eigenlijk. Hij had dat in zijn portefeuille. Ik bemoeide mij daar zijdelings mee, vooral als het op een gegeven ogenblik om benoemingen ging, en nadere gemeentevorming.

Bron: Erfgoedpark Batavialand te Lelystad, project Provinciewording, interview met Hans Wiegel, 30 juni 2011. 

Alle rechten voorbehouden