Waarom stagneerde de groei van Lelystad?

Almere is "Amsterdam Verre Oosten"

Lelystad groeide in de jaren zeventig gestaag, maar in de vroege jaren tachtig kwam de klad erin. Volgens William van der Meulen, in die tijd verantwoordelijk voor de stadspromotie van Lelystad, had dat te maken met de bouw van Almere:

Gruijters en van Dam

Hans Gruijters en minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Marcel van Dam tijdens de Bouw Rai '82, de vakbeurs voor sociale woningbouw, 10 mei 1982 (foto Rob Bogaerts, Nationaal Archief/Anefo, Public Domain).

Almere is een drempel geweest voor Lelystad, qua bouwen, we zijn minder gegroeid door Almere, en het is ten koste gegaan van ons gevoel voor eigenwaarde. Natuurlijk heeft burgemeester Gruijters dat proberen te voorkomen, omdat hij verwachtte dat Lelystad last zou krijgen van de versnelde bouw van Almere. Want Almere ligt veel te dicht bij Amsterdam, daarom noemde hij het 'Amsterdam-Verre Oosten'. Almere werd versneld gebouwd, omdat de Amsterdamse gemeentelijke Dienst Herhuisvesting Lelystad te ver weg vond. Gruijters heeft de versnelde bouw tegen proberen te houden, maar hij had daar nog te weinig invloed voor in Den Haag.

Bron: Interview van Mario Withoud met William van der Meulen, 9 juli 2018.

Alle rechten voorbehouden