Wilhelminius Julius van Balen

Waterschrijver

Lloyd-gebouw,_Amsterdam_Centrum

Het Lloyd-gebouw op de hoek Prins Hendrikkade - Martelaarsgracht (Door Dqfn13 - CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17520539).

Balen, Wilhelminus Julius van (roepnaam: Willem; Dubbeldam 15 juli 1890 - Den Haag 14 jan. 1984), commercieel adviseur, publicist. Studeerde rechten en promoveerde in Leiden. Was in dienst van de Kon. Hollandsche Lloyd in Zuid Amerika. Behartigde internationale scheepvaart- en handelsbelangen in Spaans- en Portugeestalige landen. Reeds vanaf 1913 zeer productief als schrijver van boeken op economisch-geografisch en cultuurhistorisch gebied. Voorts over ontginnings-, landinrichtings- en werkverschaffings­projecten in de jaren dertig, zoals Het werkende land; opbouw van Nederland in moeilijke tijden (1936) en De Gulden Spade (gedenkboek 50 jaar Ned. Heidemij.; 1937). Ref.: WID5-6, WWN63.

Alle rechten voorbehouden